Rynek budownictwa drogowego w Europie Środkowej do 2013 r. przekroczy 15 mld € 

W ciągu najbliższych lat w Europie Środkowej oczekiwany jest wzrost nakładów inwestycyjnych na infrastrukturę drogową.

by PMR Publications Thursday, September 09, 2010
Ogrom planowanych projektów powoduje jednak, że pomimo znacznego wsparcia finansowego ze strony UE, nierealna jest realizacja wszystkich planowanych inwestycji z unijnego budżetu na lata 2007-2013. Kluczowe dla krajów regionu jest więc ustalenie ostatecznego kształtu budżetu na lata 2014-2020.

Firma badawcza PMR w swoim najnowszym raporcie zatytułowanym „Road construction market in Central Europe 2010 − Development forecasts and planned investments” szacuje, że po 2% spadku w 2009 r., w najbliższych latach rynek budownictwa drogowego w Europie Środkowej będzie się rozwijał w średnim nominalnym tempie 5% rocznie, przekraczając w latach 2012-2013 poziom 15 mld €.
Według raportu PMR, na sytuację na rynku drogowym w regionie kluczowy wpływ będzie miała Polska, stanowiąca 40% wartości rynku i przygotowująca obecnie infrastrukturę drogową pod kątem organizacji Euro 2012. To głównie dzięki niespotykanym wcześniej w historii kraju inwestycjom w autostrady i drogi ekspresowe rynek drogowy w Europie Środkowej odnotuje dodatnie tempo wzrostu. „Obecnie w Polsce zakontraktowana jest budowa blisko 1 300 km dróg ekspresowych i autostrad o wartości ponad 14 mld €, które są lub w najbliższych miesiącach będą w fazie fizycznej realizacji. Dodatkowo, na kolejne projekty o łącznej długości przekraczającej 600 km ogłoszono już przetargi i w większości powinny one zostać zakontraktowane w najbliższych miesiącach”, przyznaje Bartłomiej Sosna, analityk rynku budowlanego w PMR i autor raportu.
Co ważne, wyraźnie przyspieszyły procedury związane z przygotowaniem budowy sieci dróg ekspresowych, która docelowo ma być w Polsce ponad dwukrotnie dłuższa w porównaniu do sieci autostrad. Dzięki temu w latach 2010-2013 aż dwie trzecie z ponad 1 200 km nowych dróg ekspresowych w regionie przypadać będzie na Polskę. Natomiast pod kątem realizacji sieci autostrad pozostałe kraje regionu prezentują się już dużo lepiej, dzięki czemu proporcje w regionie zostaną zachowane – z oczekiwanych w latach 2010-2013 ponad 1 700 km nowych autostrad, blisko 60% zostanie zbudowane w pięciu mniejszych krajach regionu – w Bułgarii, Czechach, Rumunii, Słowacji oraz na Węgrzech.

Wprawdzie każdy z analizowanych w raporcie krajów boryka się ze swoimi, charakterystycznymi dla niego problemami, jednak można uchwycić kilka cech wspólnych dla wszystkich państw regionu, takich jak wyższa efektywność przygotowującej inwestycje drogowe administracji, problemy z terminowym zapewnieniem finansowania kontraktów w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, a także rosnąca konkurencja w sektorze drogowym objawiająca się większą liczbą firm zagranicznych na rynku, wejściem w sektor drogowy przedsiębiorstw specjalizujących się wcześniej w budownictwie kubaturowym oraz niższymi cenami ofertowymi w przetargach publicznych.

Obecnie Rumunia posiada najmniej rozwiniętą sieć drogową spośród wszystkich krajów UE, w której autostrady stanowią nieco ponad 320 km. Rząd rumuński w pierwszej kolejności zamierza skupić się na inwestycjach drogowych będących częścią europejskich korytarzy transportowych. Poza dokończeniem budowy autostrad A1, A2 i A3, planowana jest także budowa autostrad A4 i A5, jednak żadna z tych dróg nie ma realnych szans na pełne ukończenie w obecnej budżetowej perspektywie unijnej.

Rynek drogowy na Węgrzech odnotował swój szczyt w 2006 r., natomiast w latach 2007-2009 funkcjonował na poziomie ok. 70% wartości z roku 2006. Przez Węgry przebiegają cztery transeuropejskie korytarze drogowe o łącznej długości ponad 2 tys. km. To właśnie kontynuacja ich budowy jest obecnie jednym z priorytetów dla rządu węgierskiego.

Głównym celem rządu czeskiego jest realizacja brakujących ok. 900 km autostrad oraz co najmniej 1 tys. km dróg ekspresowych. Jednak, jak przyznaje samo Ministerstwo Transportu, budowa pełnej sieci dróg ekspresowych i autostrad zakończyć się może dopiero w 2025 roku, a ich łączny koszt może sięgnąć ponad 20 mld €. Dla porównania, w 2010 r. do użytku oddanych zostanie łącznie niecałe 100 km autostrad, dróg ekspresowych oraz dróg I klasy wartych 1,4 mld €.

Podstawowymi zadaniami stojącymi przed słowackim rządem w kwestii rozbudowy sieci drogowej są dokończenie budowy autostrad D1 i D3 oraz budowa sieci dróg ekspresowych. Słowacy spośród wszystkich krajów regionu w największym stopniu wykorzystują obecnie partnerstwo publiczno-prywatne, w ramach którego powstanie 105 km autostrady D1 i ponad 50 km drogi ekspresowej R1.

W ramach dostępnych funduszy unijnych, w latach 2010-2013 Bułgaria planuje wybudowanie ponad 200 km autostrad oraz ok. 370 km dróg niższej klasy. Priorytetem bezwzględnie jest autostrada A1 Sofia-Burgas, na budowę której zarezerwowano 350 mln €, za które powstanie część z brakujących 115 km tej trasy. Na budowę 70 km autostrady A3 przeznaczono natomiast ponad 200 mln €, a 250 mln € wykorzystane zostanie na realizację jednego z odcinków autostrady A6. Z kolei budowę autostrady A4 postanowiono zrealizować po 2013 r., czyli ze środków kolejnej perspektywy unijnej.

Podobnie rzecz ma się w przypadku pozostałych krajów regionu, w tym także Polski. Oznacza to, że kraje Europy Środkowej źródeł finansowania dalszej rozbudowy infrastruktury drogowej poszukiwać będą w budżecie unijnym na lata 2014-2020, o którego kształt już wkrótce przyjdzie im stoczyć niełatwą, jak się wydaje, batalię.

Niniejsza informacja prasowa została przygotowana na podstawie danych zawartych w najnowszym raporcie firmy PMR pt. „Road construction market in Central Europe 2010 − Development forecasts and planned investments”.

O firmie PMR

PMR jest firmą badawczą, specjalizującą się w dostarczaniu wysokiej jakości informacji rynkowych oraz usług firmom zainteresowanym krajami Europy Środkowo-Wschodniej i innymi rynkami wschodzącymi. Do głównych obszarów działalności PMR należy wydawanie publikacji biznesowych (PMR Publications), świadczenie usług konsultingowych (PMR Consulting) i badania rynku (PMR Research). Obecna na rynku od 1995 roku, oferująca najwyższe międzynarodowe standardy jakości produktów i usług oraz posiadająca jedne z najczęściej odwiedzanych portali informacyjnych, PMR jest jedną z największych firm w swojej branży w Europie Środkowo-Wschodniej.

General | Categories: construction
0    submitted by PMR Publications
Read More Press Releases

SKS Ispat& Power Ltd commissions first 300-MW power unit of their 1,200-MW RaigarhPower Plant

How a Bodybuilding Diet Can Help Build Muscle Naturally

Low Carb Diet Report Casts Light On New Research Findings

Increase in the number of student visa is trending nowadays

Wiwigo Technologies: First of its kind selfie campaign takes place in moving Delhi-Chandigarh Shatabdi

An important day in real estate sector

Leonard Kim to Appear on Critical Mass Radio Show

Nishan Kohli's recent exhibition on photography

CIMR-PU Esteemed Globally—SAARC DESIMGOW Moderator at NPA Venerated for High Contour-profiles.

Lilanie Kadirgamar Geiger dedicates cookbook to late mother

Get press releases by email