10% wzrost produkcji budowlanej w 2011 r. 

Zbliżający się rok 2011 może okazać się dla branży budowlanej przełomowym, jeśli chodzi o wzrost zrealizowanej produkcji.

by PMR Publications Friday, November 05, 2010
Przy relatywnie korzystnych warunkach pogodowych zimą, średnioroczna zwyżka w 2011 r. może sięgnąć 10%. Sprzyjać temu będzie realizacja dużych projektów inżynieryjnych oraz znaczna poprawa sytuacji w budownictwie kubaturowym.

Według opracowanego przez firmę badawczą PMR raportu "Sektor budowlany w Polsce II połowa 2010 – Analiza porównawcza województw i prognozy na lata 2010-2013", po trudnym dla branży budowlanej okresie 2009-2010, nadchodzące lata cechować się będą wyższymi wzrostami. Dwudziesta już edycja raportu, pomimo pewnych zgłaszanych przez firmy budowlane problemów, przynosi dość pozytywny obraz rynku budowlanego w Polsce.

W najbliższych latach budownictwo inżynieryjne w dalszym ciągu będzie motorem napędowym polskiego sektora budowlanego, jednak z uwagi na wysokie wzrosty w 2009 r., a tym samym wyższą bazę porównawczą, zwyżki w nadchodzących latach będą już mniej imponujące, oceniają autorzy raportu. Ponieważ zdecydowana większość inwestycji inżynieryjnych to projekty publiczne, realizacja części przedsięwzięć może ulec opóźnieniu. Poważnym ryzykiem obarczona jest zwłaszcza jednoczesna realizacja tak wielu dużych projektów drogowych, w związku z czym wykonanie części inwestycji może napotkać na różnego rodzaju przeszkody.

W stosunku do prognoz sprzed pół roku, perspektywy dla budownictwa niemieszkaniowego uległy pewnej poprawie, głównie ze względu na stabilizację sytuacji w budownictwie komercyjnym oraz oczekiwane dalsze wzrosty w kategorii budynków użyteczności publicznej (w 2010 r. zwyżki w tej kategorii wyniosą ok. 40%). Poprawa nastąpi także dzięki lepszej sytuacji w sektorze finansowym, szybszemu rozwojowi polskiej gospodarki oraz większemu napływowi do Polski bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

Pomimo gwałtownego wyhamowania rynku mieszkaniowego, jego długoterminowe perspektywy autorzy raportu oceniają jako pozytywne. Warto zauważyć, że kryzys na polskim rynku mieszkaniowym okazał się być znacznie mniej dotkliwy niż powszechnie oczekiwano i był zdecydowanie łagodniejszy w porównaniu z większością krajów Unii Europejskiej. Z kolei informacje napływające od największych deweloperów w ostatnich miesiącach sugerują, że już w 2010 r. nastąpi częściowa odbudowa podaży mieszkań przez nich realizowanych.

"W 2009 r. budownictwo deweloperskie zrównało się z budownictwem indywidualnym pod kątem liczby mieszkań oddanych do użytkowania. Z uwagi na poważne wyhamowanie nowych inwestycji deweloperskich w okresie 2008-2009 oczekujemy, że w najbliższych latach budownictwo indywidualne utrzyma status największego segmentu budownictwa mieszkaniowego. Jednak w perspektywie długoterminowej udział deweloperów z pewnością będzie rósł wyraźniej, gdyż poza budową obiektów wielomieszkaniowych firmy te coraz śmielej inwestują w mniejsze obiekty mieszkaniowe, w tym domy jednorodzinne i rezydencje, w związku z czym bardziej zamożni Polacy będą decydować się na usługi deweloperów zamiast budować dom w systemie gospodarczym", ocenia Bartłomiej Sosna, analityk rynku budowlanego w PMR i autor raportu.
Prognozy zawarte w raporcie znajdują także odzwierciedlenie w opiniach największych firm budowlanych na temat najbardziej perspektywicznych segmentów rynku budowlanego. Tradycyjnie już sektorem wskazywanym najczęściej jako najbardziej atrakcyjny w perspektywie dwóch nadchodzących lat jest drogownictwo – uważa tak 81% respondentów. Na drugim miejscu pod tym względem znalazło się budownictwo energetyczne (na potrzeby przemysłu energetycznego, gazowego, paliwowego), zaś sektor budownictwa kolejowego jako najbardziej atrakcyjny wskazał co piąty badany - jest to zdecydowanie więcej niż przed rokiem (9%). Budownictwo mieszkaniowe jest natomiast oceniane jako perspektywiczne w podobnym stopniu jak kolejowe (rok wcześniej było to 12%).

Budownictwo ochrony środowiska (oczyszczalnie, kanalizacje, rurociągi), wskazywane w poprzednich edycjach jako trzeci najbardziej atrakcyjny segment rynku budowlanego (we wrześniu ub.r. przez 31% respondentów), w najnowszej edycji badania uzyskało wynik na poziomie 14%. Segment budownictwa przemysłowego (zakłady przemysłowe, hale produkcyjne itp.) był z kolei wskazywany przez 11% badanych jako najbardziej atrakcyjny.
Budownictwo obiektów sportowych i rekreacyjnych w analogicznym okresie ubiegłego roku oceniane jako najbardziej atrakcyjny sektor rynku budowlanego przez co trzeciego respondenta, w najnowszej edycji badania otrzymało jedynie 7% wskazań, co jest rezultatem już bardzo zaawansowanej budowy większości inwestycji stadionowych.

Niniejsza informacja prasowa została przygotowana na podstawie danych zawartych w najnowszym raporcie firmy PMR pt. "Sektor budowlany w Polsce, II połowa 2010 – Analiza porównawcza województw i prognozy rozwoju na lata 2010-2013".

O firmie PMR

PMR (www.pmrcorporate.com) jest firmą badawczą, specjalizującą się w dostarczaniu wysokiej jakości informacji rynkowych oraz usług firmom zainteresowanym krajami Europy Środkowo-Wschodniej i innymi rynkami wschodzącymi. Do głównych obszarów działalności PMR należy wydawanie publikacji biznesowych (PMR Publications), świadczenie usług konsultingowych (PMR Consulting) i badania rynku (PMR Research). Obecna na rynku od 1995 roku, oferująca najwyższe międzynarodowe standardy jakości produktów i usług oraz posiadająca jedne z najczęściej odwiedzanych portali informacyjnych, PMR jest jedną z największych firm w swojej branży w Europie Środkowo-Wschodniej.

General | Categories: construction
0    submitted by PMR Publications
Read More Press Releases

SKS Ispat& Power Ltd commissions first 300-MW power unit of their 1,200-MW RaigarhPower Plant

How a Bodybuilding Diet Can Help Build Muscle Naturally

Low Carb Diet Report Casts Light On New Research Findings

Increase in the number of student visa is trending nowadays

Wiwigo Technologies: First of its kind selfie campaign takes place in moving Delhi-Chandigarh Shatabdi

An important day in real estate sector

Leonard Kim to Appear on Critical Mass Radio Show

Nishan Kohli's recent exhibition on photography

CIMR-PU Esteemed Globally—SAARC DESIMGOW Moderator at NPA Venerated for High Contour-profiles.

Lilanie Kadirgamar Geiger dedicates cookbook to late mother

Get press releases by email