Wzrost rynku pokryć dachowych w granicach 10% rocznie 

Rynek pokryć dachowych w Polsce najgłębsze spowolnienie ma już za sobą i w najbliższych latach odnotuje wzrosty dochodzące nawet do 10% rocznie.

by PMR Publications Wednesday, January 12, 2011
Rynek pokryć dachowych w Polsce najgłębsze spowolnienie ma już za sobą i w najbliższych latach odnotuje wzrosty dochodzące nawet do 10% rocznie. W związku z rosnącą aktywnością deweloperów zarówno na rynku mieszkaniowym, jak i komercyjnym, nieco lepsze perspektywy rysują się dla segmentu dachów płaskich niż spadzistych. W najbliższych latach na znaczeniu będą zyskiwały przede wszystkim produkty z wyższej półki.

Według opracowanego przez firmę badawczą PMR raportu „Rynek pokryć dachowych w Polsce 2011. Prognozy rozwoju na lata 2011-2013”, po spadkowych latach 2009-2010, rynek zacznie ponownie się rozwijać w średnim tempie ok. 8% rocznie.

Niezmiennie, największym segmentem wartego 2,3 mld zł i obejmującego 25 mln m2 rynku są pokrycia metalowe, które jednak stopniowo tracą udział w rynku na korzyść bardziej trwałych materiałów, głównie ceramicznych. Spowodowane jest to m.in. rosnącymi cenami stali oraz mniejszą trwałością pokryć metalowych. W obrębie pokryć metalowych na wzrost popularności mogą liczyć przede wszystkim produkty z wyższej półki, jak np. blachodachówka z posypką ceramiczną. Jednakże w sytuacji niewielkich różnic jakościowych pomiędzy wiodącymi na rynku produktami, w dalszym ciągu kluczową rolę odgrywać będzie cena.

W najbliższych latach proporcje pomiędzy różnymi typami dachów nie ulegną znacznym zmianom i przeważać będzie kategoria dachów płaskich, która to notować będzie nieco wyższe stopy wzrostu. Motorem napędowym w tej kategorii będą przede wszystkim obiekty komercyjne, które najbardziej ucierpiały podczas kryzysu finansowego i które w chwili obecnej notują wyraźny wzrost liczby planowanych projektów. Największymi segmentami rynku dachów płaskich są budynki przemysłowo-magazynowe i handlowo-usługowe. Z kolei na rynku dachów spadzistych zdecydowanie największy segment stanowi budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, reprezentowane przede wszystkim przez inwestorów indywidualnych.

Ożywienie na rynku pokryć dachowych najbardziej widoczne jest na razie wśród producentów dachówek ceramicznych. Przez cały ubiegły rok dynamika produkcji stopniowo przybierała na sile, co było rezultatem ożywienia na rynku mieszkaniowym oraz częściowo efektem niskiej bazy porównawczej, bowiem największe spadki w produkcji dachówek ceramicznych przypadły na ostatni kwartał 2009 r.

W opinii autorów raportu, rynek pokryć dachowych jest największy w województwie mazowieckim (ok. 18% całego rynku), co jest rezultatem skupienia się w tym regionie największej liczby dużych inwestycji komercyjnych. Kolejnymi regionami pod tym względem są województwa wielkopolskie (12%), śląskie (10%) i małopolskie (9%).
Niniejsza informacja prasowa została przygotowana na podstawie danych zawartych w najnowszym raporcie firmy PMR pt. Rynek pokryć dachowych w Polsce 2011. Prognozy rozwoju na lata 2011-2013

O firmie:
PMR jest firmą badawczą, specjalizującą się w dostarczaniu wysokiej jakości informacji rynkowych oraz usług firmom zainteresowanym krajami Europy Środkowo-Wschodniej i innymi rynkami wschodzącymi. Do głównych obszarów działalności PMR należy wydawanie publikacji biznesowych (PMR Publications), świadczenie usług konsultingowych (PMR Consulting) i badania rynku (PMR Research). Obecna na rynku od 1995 roku, oferująca najwyższe międzynarodowe standardy jakości produktów i usług oraz posiadająca jedne z najczęściej odwiedzanych portali informacyjnych, PMR jest jedną z największych firm w swojej branży w Europie Środkowo-Wschodniej.


0    submitted by PMR Publications
Read More Press Releases

SKS Ispat& Power Ltd commissions first 300-MW power unit of their 1,200-MW RaigarhPower Plant

How a Bodybuilding Diet Can Help Build Muscle Naturally

Low Carb Diet Report Casts Light On New Research Findings

Increase in the number of student visa is trending nowadays

Wiwigo Technologies: First of its kind selfie campaign takes place in moving Delhi-Chandigarh Shatabdi

An important day in real estate sector

Leonard Kim to Appear on Critical Mass Radio Show

Nishan Kohli's recent exhibition on photography

CIMR-PU Esteemed Globally—SAARC DESIMGOW Moderator at NPA Venerated for High Contour-profiles.

Lilanie Kadirgamar Geiger dedicates cookbook to late mother

Get press releases by email