Rynek farmaceutyczny w Polsce: w latach 2011-2013 tylko umiarkowany wzrost 

Według ostatniego raportu PMR Publications rynek farmaceutyczny w Polsce w cenach końcowych będzie wart niemal 31 mln zł w 2011 r., 4% więcej niż w roku 2010.

by PMR Publications Tuesday, April 05, 2011
Dynamika sprzedaży produktów z kategorii OTC będzie wyższa niż w słabym roku 2010, ale to nie zrekompensuje niskiej dynamiki sprzedaży leków refundowanych. W przypadku tych ostatnich do intensyfikacji zakupów może natomiast dojść bezpośrednio przed wejściem w życie przepisów o sztywnych cenach i marżach, co będzie miało miejsce 1 stycznia 2012.

Umiarkowany wzrost rynku farmaceutycznego w latach 2010-2013
W 2010 r. wartość polskiego rynku farmaceutycznego zwiększyła się zaledwie o 2%, do poziomu 29,7 mld zł i był to najniższy wzrost od wielu lat. Spowolnienie było spowodowane głównie wysoką bazą porównawczą (wzrost sprzedaży w 2009 r. na poziomie 9% rok do roku). W 2009 r. sprzedaż na rynku farmaceutycznym zwiększyła się tak znacznie w wyniku dużej ilości zachorowań na grypę sezonową, jak również pojawienia się obaw związanych z epidemią świńskiej grypy. W latach 2011-2013 spodziewamy się raczej umiarkowanego wzrostu sprzedaży na rynku farmaceutycznym z powodu planowanych ograniczeń w wydatkach państwa na refundację. Zmniejszy się również siła nabywcza pacjentów w wyniku wzrostu cen leków refundowanych, który będzie rezultatem zmian planowanych w ustawie refundacyjnej.

Stagnacja na rynku szpitalnym
Zgodnie z naszymi prognozami rynek szpitalny, który w znacznym stopniu jest uzależniony od poziomu publicznych subsydiów, będzie w trzech nadchodzących latach znajdował się w zastoju pod względem zmiany wartości. Powodem tego będą spodziewane ograniczenia wydatków na refundację. Wartość rynku szpitalnego leków w cenach końcowych będzie oscylowała w zakresie 2,9 mld zł (dynamika 0-1% w latach 2011-2013). Będzie to wynikiem ograniczeń wydatków w lecznictwie szpitalnym, przykładowo koszty finansowania programów terapeutycznych poniesione przez NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia) w 2010 r. wyniosły około 1,6 mld zł, co stanowiło wzrost o 33% w stosunku do poprzedniego roku, jednak w 2011 r. na realizację programów terapeutycznych NFZ zamierza wydać 1,5 mld zł, co w porównaniu z 2010 r. oznacza spadek o 6% (i będzie to jedyny przypadek spadku wydatków NFZ na programy lekowe w latach 2005-2011).

Preparaty stosowane w chorobach narządów zmysłów oraz onkologiczne i immunomodulujące motorami wzrostu w latach 2011-2013
W latach 2011-2013 wzrost rynku napędzać będzie sprzedaż w kategorii leków stosowanych w schorzeniach narządów zmysłów (średnioroczna stopa wzrostu – CAGR na poziomie 10,0%), leków onkologicznych i immunomodulujących (CAGR 8,7%), jak również leków z kategorii „Krew i układ krwiotwórczy” (CAGR 7,3%). Sprzedaż w kategorii leków przeciwpasożytniczych, owadobójczych i repelentów również zanotuje dynamikę wyższą niż średnia dynamika na rynku, jednak jest to zbyt mała kategoria aby wpłynąć na rozwój całego sektora.

Niniejsza informacja prasowa oparta jest na informacjach zawartych w raporcie “Rynek farmaceutyczny i ochrony zdrowia w Polsce 2011. Prognozy rozwoju na lata 2011-2013” opublikowanym przez PMR w marcu 2011 r.

O PMR

PMR jest firmą badawczą, specjalizującą się w dostarczaniu wysokiej jakości informacji rynkowych oraz usług firmom zainteresowanym krajami Europy Środkowo-Wschodniej i innymi rynkami wschodzącymi. Do głównych obszarów działalności PMR należy wydawanie publikacji biznesowych (PMR Publications), świadczenie usług konsultingowych (PMR Consulting) i badania rynku (PMR Research). Obecna na rynku od 1995 roku, oferująca najwyższe międzynarodowe standardy jakości produktów i usług oraz posiadająca jedne z najczęściej odwiedzanych portali informacyjnych, PMR jest jedną z największych firm w swojej branży w Europie Środkowo-Wschodniej.

0    submitted by PMR Publications
Read More Press Releases

Thanks to robots, company registration in Singapore has become cheaper

Koincable Introduces Four Customizable HDMI Cables

SKS Ispat& Power Ltd commissions first 300-MW power unit of their 1,200-MW RaigarhPower Plant

How a Bodybuilding Diet Can Help Build Muscle Naturally

Low Carb Diet Report Casts Light On New Research Findings

Increase in the number of student visa is trending nowadays

Wiwigo Technologies: First of its kind selfie campaign takes place in moving Delhi-Chandigarh Shatabdi

An important day in real estate sector

Leonard Kim to Appear on Critical Mass Radio Show

Nishan Kohli's recent exhibition on photography

Get press releases by email