polish construction market   
 
PMR releases new report entitled: Polish construction sector, H1 2011 (posted 7 years, 7 months ago)
0    submitted by PMR Publications
Polski sektor energetyczny, ze względu na wieloletnie niedoinwestowanie, stoi przed potrzebą pozyskania w ciągu nadchodzących lat nawet 200 mld zł na inwestycje w nowe moce wytwórcze i sieci przesyłowe. (posted 8 years, 9 months ago)
0    submitted by PMR Publications
View Archives